ΜΕΛΙΣΣΑ

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΑ

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ
Επικονίαση είναι η μεταφορά γύρης από τους ανθήρες ενός άνθους, στο στίγμα του υπέρου ενός άλλου άνθους, για να γίνει η γονιμοποίηση και η αναπαραγωγή του φυτού.

Η επικονίαση γίνετε με διάφορους τρόπους όπως με τον άνεμο, τα έντομα (μέλισσες, πεταλούδες), κάποια πουλιά, τα μυρμήγκια, κάποια σκαθάρια, το νερό (μόνο για λουλούδια που φυτρώνουν στο νερό) και η αυτογονιμοποίηση.
Αν και η επικονίαση δεν είναι μια απλή διαδικασία, θα κάνουμε μια απλή περιγραφή της, συνοδεύοντας νοερά τη μέλισσα στο καθημερινό της ταξίδι στα διάφορα άνθη που επισκέπτεται. Η μέλισσα για να συλλέξει νέκταρ ή μελιτώματα, γύρη και νερό ταξιδεύει από 500-1000 μέτρα σε εποχή έντονης ανθοφορίας (Άνοιξη – αρχές Καλοκαιριού ), αλλά μπορεί να φτάσει έως και 4,5 χλμ. μακριά από την κυψέλη για να βρει τροφή. Το άρωμα, το χρώμα και το νέκταρ των λουλουδιών έλκουν τη μέλισσα. Η μέλισσα καθώς ρουφά το νέκταρ, η γύρη από τον ανθήρα κολλά στο τρίχωμα που έχει στο σώμα της, και καθώς κινείται για τα επόμενα λουλούδια, κάποια ποσότητα γύρης ξεκολλάει και πέφτει στο στίγμα ενός νέου λουλουδιού. Η γύρη αυτή που είναι στο στίγμα φτάνει στο ωάριο και αρχίζει η γονιμοποίησή του. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνετε συνεχώς και καθημερινά.

Μια μέλισσα χρειάζεται για να γίνει το λουλούδι καρπός, όπως καρπούζι, κολοκυθάκι, μελιτζάνα και πολλά – πολλά ακόμα φρούτα και λαχανικά !!!

Η επικονίαση είναι το πολυτιμότερο αγαθό που προσφέρουν οι μέλισσες στον άνθρωπο και το περιβάλλον !!!

Η συμμετοχή της μέλισσας στην επικονίαση είναι σημαντικότατη για τη φύση και τον άνθρωπο, γιατί η μέλισσα στην προσπάθεια της για επιβίωση, συμμετέχει στην ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου των φυτών, ως ο κυριότερος μεταφορέας της γύρης !!!

Η μέλισσα κάνει 4 εκατομμύρια ταξίδια συλλογής τροφής το χρόνο !!!
Σε κάθε ταξίδι, η κάθε μέλισσα επισκέπτεται κατά μέσο όρο, 100 άνθη !!!
Η μέλισσα συμβάλει στο 80% της επικονίασης των καλλιεργειών που γίνεται από έντομα !!!
Η μέλισσα συμβάλει στην επικονίαση του 70% – 75% του συνόλου των καλλιεργειών !!!
Αν εκλείψει η μέλισσα θα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο 60% λιγότερα φυτά !!!
Το 1/3 των τροφίμων της Ε.Ε. στηρίζεται σε φυτά που επικονιάζονται από τη μέλισσα !!!
Τα 4 από τα 5 λαχανικά που καλλιεργούνται στην Ευρώπη εξαρτώνται από την επικονίαση των μελισσών !!!
Μιας μέτριας δυναμικότητας μελίσσι, υπολογίζεται ότι έχει 20 έως 40 φορές μεγαλύτερη αξία για την επικονίαση που κάνουν οι μέλισσες, σε σχέση με τη παραγωγή μελιού !!!
Τα σημαντικότατα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή της μέλισσας στη διαδικασία της επικονίασης είναι :

Η αναπαραγωγή, επιβίωση και εξέλιξη των φυτικών ειδών.
Η βελτίωση ποιότητας και παραγωγής φρούτων, καρπών και σπόρων. Εκεί όπου βοσκούν μελίσσια υπάρχει αύξηση κατά 30% στην καρπόδεση και συνεπώς και στην παραγωγή των προϊόντων.
Η ποικιλότητα της αυτοφυούς βλάστησης.
Η ισορροπία στη διατροφική αλυσίδα.
Η διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την επικονίαση και μειώνουν τη βιοποικιλότητα των μελισσών είναι πολλοί:

Οι έντονες κλιματικές αλλαγές, όπως βροχοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες την Άνοιξη (εποχή της έντονης ανθοφορίας), αλλά και η ξηρασία και η συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρασία, ταλαιπωρούν τις μέλισσες.
Το επιβαρυμένο περιβάλλον γενικά (π.χ. κύματα κεραιών κινητής τηλεφωνίας).
Η εντατική χρήση της αγροτικής γης.
Η επέκταση των μονοκαλλιεργειών, που προωθεί η βιομηχανική γεωργία.
Οι πολύ γρήγορες αλλαγές στη δομή της γης.
Η υπερβολική, μη ελεγχόμενη βόσκηση.
Η καταστροφή των δασών.
Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις με την αυξανόμενη οικιστική δραστηριότητα.
Η αυξανόμενη, υπερβολική και μη ορθή πολλές φορές χρήση, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, που έχουν την ιδιότητα να κυκλοφορούν σε όλα τα μέρη του φυτού.
Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των μελισσών, που θα οδηγήσει σε κρίση της μελισσοκομίας, και το κόστος της κρίσης δεν είναι μόνο οικονομικό, λόγω της αύξησης της τιμής πολλών προϊόντων, αλλά θα έχει αρνητικές συνέπειες στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη και στον άνθρωπο.

Παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπολογιστεί το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη συμβολή της μέλισσας στην επικονίαση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετρηθεί, ότι η οικονομική συμβολή των εντόμων και κυρίως της μέλισσας, μέσω της επικονίασης φθάνει περίπου στα 153 δις. ευρώ ετησίως.

Υπάρχουν χώρες όπως η Αυστραλία, όπου οι γεωργοί νοικιάζουν μελίσσια και τα τοποθετούν στις καλλιέργειες τους την κατάλληλη περίοδο, για να πετύχουν την αύξηση της παραγωγής τους μέσω της επικονίασης. Στις Η.Π.Α. υπάρχουν 1.000.000 μελίσσια με αποκλειστικό σκοπό την επικονίαση των καλλιεργειών.

Μέλισσα, το πολύτιμο αυτό έντομο του πλανήτη, εμφανίστηκε στη γη περίπου, πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια, εξελίχθηκε, διαφοροποιήθηκε, εντυπωσίασε τον άνθρωπο !!!

Μέλισσα, τόσο μικρή αλλά και τόσο πολύτιμη, γιατί εδώ και χιλιάδες χρόνια εκτός από την παραγωγή μελιού και των άλλων φυσικών βιολογικών προϊόντων της κυψέλης, όπως βασιλικού πολτού, γύρης, πρόπολης, κεριού, με τη συμμετοχή της στην επικονίαση προσφέρει σημαντικότατες και ανυπολόγιστης αξίας ωφέλειες στον άνθρωπο στη ζωή του πλανήτη.

Μια χώρα χωρίς μελισσοκομία είναι περιβαλλοντολογικά και γεωργικά καταδικασμένη.

Η συνεργασία καλλιεργητών και μελισσοκόμων είναι απαραίτητη και ωφέλιμη για όλους !

Η ενημέρωση και η αφύπνιση όλων μας απαραίτητη !

Οι λύσεις υπάρχουν, διάθεση χρειάζεται !

Η καλλιέργεια σύμφωνα με τις αρχές τις βιολογικής εκμετάλλευσης και τις πρακτικές της αειφόρου παραγωγικής γεωργίας, βοηθάει στην διατήρηση της βιοποικιλότητας στην αγροτική γη.
Η εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι.
Η προστασία των οικοσυστημάτων που είναι ακόμα ανέπαφα.
Η ενίσχυση των βιοτόπων.
Η φύτευση δέντρων, θάμνων, λουλουδιών σε κοινόχρηστους χώρους αλλά και και σε κάθε σπιτικό.
Η ελεγχόμενη και ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών.
Αγαπάμε τη μέλισσα και την προστατεύουμε !!!!

Προστατεύοντας τη μέλισσα, προστατεύουμε το μέλλον των παιδιών μας !!!!!!