ΜΕΛΙΣΣΑ

Η ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

Η κατανομή εργασίας μεταξύ των εργατριών μελισσών ποικίλει ανάλογα με την ηλικία τους και ανάλογα με τις ανάγκες του μελισσιού.

Ένας αριθμός εργατριών μελισσών φρουρούν πάντα την είσοδο της κυψέλης. Οι μέλισσες φρουροί είναι συνήθως οι μεγαλύτερες σε ηλικία μέλισσες (μεγαλύτερες των 16 ημερών), οι οποίες θυσιάζουν τη ζωή τους για να σώσουν τη φωλιά τους εάν αυτό χρειαστεί. Οι μέλισσες φρουροί έχουν σαν αποστολή να ελέγχουν όλες τις μέλισσες που θέλουν να μπουν στην κυψέλη.

Ο έλεγχος και η αναγνώριση γίνεται οπτικά, από τον τρόπο πετάγματος, και κυρίως από την οσμή. Αν αντιληφθούν ότι η κυψέλη διατρέχει κίνδυνο και απειλείται από κάποιον εισβολέα, συνήθως από μία ξένη μέλισσα που θέλει να κλέψει το μέλι, τότε η μέλισσα φρουρός που θα την αντιληφθεί παίρνει με το σώμα της τη στάση του «συναγερμού» προβάλλοντας το κεντρί της και από τους αδένες της εκκρίνονται δύο ορμόνες, οι φερεμόνες της «επιθετικότητας» όπως λέγονται, με τις οποίες κινητοποιούνται και άλλες μέλισσες για να έρθουν να προστατέψουν την κυψέλη και επιτίθενται κατά των ξένων μελισσών «εισβολέων«.

Τότε οι μέλισσες φρουροί χρησιμοποιούν το αμυντικό τους όπλο, το κεντρί. Η μέλισσα φρουρός κεντρίζει τον εχθρικό οργανισμό, διοχετεύει το δηλητήριό της και θυσιάζει τη ζωή της για να προστατέψουν κάτι το τόσο πολύτιμο γι΄αυτές, το μέλι.